ગુજરાત માં નવું


ગુજરાત  માં અમદાવાદ માં ઓવરફલો, કાકંરીયા લેક, સાબરમતી રીવરફન્ટ, બી.આર.ટી.એસ વગેરે સેવાં નાં લાભ મળી રહ્યા છે.

Advertisements

About ગુજરાતવિઝીટ (કૌશલ પારેખ)

મારું નામ કૌશલ પારેખ છે. મિત્રતા કરુ છું તેને હું મારો કમૅ અને ધમૅ સમજુ છું. હું બી.એ સ્નાતક (અથૅશાસ્ત્ર) છું અને કોમ્પ્યુટર માં D.C.A,PGDCA, M.C.P., C.C.C, D.G.M.D.P(Graphic Diploma) કરેલ છે. હું ફ્રાર્મા કંપની માં સાત વષૅ થી Sr.Executive Documentation ની નોકરી કરું છું

One response to “ગુજરાત માં નવું”

  1. Harihar vadodara says :

    Namste kausal bhai hu harihar mara vise tame read gujrati ma mrugesh bhai no ”ek anokho anubhav” vanchyo to mane pan tamara jem pustak vanchvano ghano sokh che

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s