પાવાગઢ – હાલોલ


પચંમહાલ જીલ્લા માં હાલોલ તાલુકા માં પાવાગઢ મહાકાળી માતાજી નું મંદિર આવેલ છે.

Image

 

પાવાગઢ મહાકાળી મંદિર છે. ત્યાં ઉપર થી તળાવ નો  જે સુંદર નજારો કંઈક અલગ હતો.

aImage

 

હાલોલ થી જાબુંધોડા જતા વચ્ચે વિરાસત વન નામ થી બગીચો આવેલ છે. જ્યાં સુદંર બાગ બગીચા ગુજરાત સરકાર નાં હસ્તક દ્વારા કરેલ છે. આ બગીચા માં ઔષધિ માહીતી આપતી તસ્વીરો લાગવેલ છે તેમજ ચાંપાનેર નો ઈતિહાસ પણ દર્શાવેલ છે.  

 

Image

 

Image

 

તેની સામે તળાવ આવેલ છે. ત્યાં થી પાવાગઢ નો ડુંગર અતિ સોહામણો અને આલાહદ્ક લાગે છે. ત્યાં આગળ જતાં કબુતરખાના કે જે પુરાત્ત્વ ખાતા હેઠળ રહેલ છે.

 

Image

 

Image

 

Image

Advertisements

About ગુજરાતવિઝીટ (કૌશલ પારેખ)

મારું નામ કૌશલ પારેખ છે. મિત્રતા કરુ છું તેને હું મારો કમૅ અને ધમૅ સમજુ છું. હું બી.એ સ્નાતક (અથૅશાસ્ત્ર) છું અને કોમ્પ્યુટર માં D.C.A,PGDCA, M.C.P., C.C.C, D.G.M.D.P(Graphic Diploma) કરેલ છે. હું ફ્રાર્મા કંપની માં સાત વષૅ થી Sr.Executive Documentation ની નોકરી કરું છું

One response to “પાવાગઢ – હાલોલ”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s