|| હનુમાન ચાલીસા ||


 

|| હનુમાન ચાલીસા ||

શ્રીગુરુ ચરન સરોજ, નિજ મનુ મુકુરુ સુધારિ,
બરનઉઁ રઘુબર બિમલ જસુ, જો દાયકુ ફલ ચારિ.

બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે, સુમિરૌં પવન-કુમાર,
બલ બુદ્ધિ બિદ્યા દેહું મોહિં, હરહુ કલેશ બિકાર.

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર,
જય કપીશ તિહું લોક ઉજાગર.

રામદૂત અતુલિત બલ ધામા,
અંજનીપુત્ર પવનસુત નામા.

મહાવીર વિક્રમ બજરંગી,
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી.

કંચન બરન બિરાજ સુવેસા,
કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા.

હાથ વ્રજ ઔર ધ્વજા બિરાજૈ,
કાંધે મૂંજ જનેઊ સાજૈ.

શંકર સુવન કેસરી નંદન,
તેજ પ્રતાપ મહા જગ વંદન.

વિદ્યાવાન ગુની અતિ ચાતુર,
રાજકામ કરિબે કો આતુર.

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા,
રામલક્ષ્મણ સીતા મન બસિયા.

સૂક્ષ્મરુપ ધરિ સિંયહિં દિખાવા,
વિકટ રુપ ધરિ લંક જલાવા.

ભીમરુપ ધરિ અસુર સંહારે,
શ્રી રામચંદ્ર કે કાજ સઁવારે.

લાય સંજીવન લક્ષ્મણ જિવાયે,
શ્રી રઘુવીર હરષિ ઉર લાયે.

રઘુપતિ કીન્હીં બહુત બડાઈ,
તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમભાઈ.

સહસ્ત્ર બદન તુમ્હરો જસ ગાવૈં,
અસ કહિ શ્રી પતિ કંઠ લગાવૈ.

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીસા,
નારદ શારદ સહિત અહીસા.

યમકુબેર દિગ્પાલ જહાં તે,
કવિ કોવિદ કહિ સકૈં કહાં તે.

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવ હિં કિન્હા,
રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા.

તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના,
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના.

જુગ સહસ્ત્ર યોજન પર ભાનૂ,
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનું.

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખ માંહી,
જલધિ લાંધિ ગયે અચરજ નાહીં.

દુર્ગમકાજ જગત કે જે તે,
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે.

રામદુઆરે તુમ રખવારે,
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પેસારે.

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરના,
તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના.

આપન તેજ સ્મહારો આપૈ,
તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ.

ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવૈ,
મહાવીર જબ નામ સુનાવૈ.

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા,
જપત નિરંતર હનુમંત બીરા.

સંકટ સે હનુમાન છુડાવૈ,
મન-કર્મ-વચન ધ્યાન જો લાવૈ.

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા,
તિન કે કાજ સકલ તુમ સાજા.

ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવૈ,
સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવૈ.

ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા,
હૈ પ્રસિદ્ધ જગત ઉજિયારા.

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે,
અસુર નિકંદન રામ દુલારે.

અષ્ટ સીધી નવ નિધિ કે દાતા |
અસ વર દિન જાનકી માતા ||

રામ રસાયણ તુમ્હારે પાસા |
સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ||

તુમ્હરો ભજન રામ કો પાવે,
જનમજનમ કે દુઃખ બિસરાવૈ.

અંતકાલ રઘુવરપુર જાઈ,
જહાં જન્મ હરિ-ભક્ત કહાઈ.

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરઈ,
હનુમંત સેઈ સર્વ સુખ કરઈ.

સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા,
જો સુમિરૈ હનુમંત બલબીરા.

જય જય જય હનુમાન ગોસાઈ,
કૃપા કરહુ ગુરુ દેવ કી નાઈ.

જો સત બાર પાઠ કરે કોઈ,
છુટહિ બંદિ મહા સુખ હોઈ.

જો યહ પઢે હનુમાન ચાલીસા,
હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા.

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા,
કીજૈ નાથ હૃદય મહઁ ડેરા.

પવનતનય સંકટ હરન, મંગલ મૂરતિ રુપ,
રામ લખન સીતા સહિત, હૃદય બસહુ સૂર ભૂપ.

Advertisements

About ગુજરાતવિઝીટ (કૌશલ પારેખ)

મારું નામ કૌશલ પારેખ છે. મિત્રતા કરુ છું તેને હું મારો કમૅ અને ધમૅ સમજુ છું. હું બી.એ સ્નાતક (અથૅશાસ્ત્ર) છું અને કોમ્પ્યુટર માં D.C.A,PGDCA, M.C.P., C.C.C, D.G.M.D.P(Graphic Diploma) કરેલ છે. હું ફ્રાર્મા કંપની માં સાત વષૅ થી Sr.Executive Documentation ની નોકરી કરું છું

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s